HbA1c Analyzer

เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี


  • LED Box Cr 20130916-5.png

  • IMG_9835.jpg
    GH-900 เครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA1c ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงสุด ด้วยหลักการ Low Pressure Liquid Chromatography หรือ LPLC ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากลอย่าง CE,...
Visitors: 62,522