Vision

 วิสัยทัศน์

เราเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย โดยทีมผู้บริหาร

นักเทคนิคการแพทย์ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับและพัฒนาระบบงานคุณภาพ

ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มลูกค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี

การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และการบริการอันเป็นเลิศ

 

Visitors: 102,024