Q2E beyond

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2E beyond
 
 
เมื่อสิ่งที่เกิดเพิ่มมากขึ้นคู่กันไปกับวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คือ โรคภัยไข้เจ็บ ที่มนุษย์เองก็ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเข้าต่อสู้ และทำให้เกิดความต้องการผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อนำมาช่วยในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค ติดตามการรักษาโรค และการพยากรณ์โรค การที่จะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบเข้ามาทำการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีหลายระบบ เช่น ISO 15189, Laboratory Accreditation โดยต้องมีการนำการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มาใช้ร่วมกันด้วยปณิธาน และวิสัยทัศน์ที่มั่นคงแน่วแน่ของ บริษัท ไบโอเซน จำกัด ที่มุ่งพัฒนางานคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เราตระหนักดีเสมอว่า การทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเพื่อคนไข้ ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานในภาครัฐแต่เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันดูแล เราจึงขอร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีสุดของท่าน บนเส้นทางเดินการพิชิตเป้าหมายด้านมาตรฐานคุณภาพห้องปฎิบัติการทุกเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวัง นับจากการเตรียมความพร้อม การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ไปจนถึงขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพทั้งหมดนี้ เพราะเราตระหนักดีว่างานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ มิได้มีความสำคัญอยู่แค่เพียงการตรวจวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงความปลอดภัย ความอบอุ่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยทุกคนอันเป็นผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายคาดหวังนั่นเอง
 
"เราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรที่ดีสุดของท่าน บนเส้นทางเดินการพิชิตเป้าหมายด้านมาตรฐานคุณภาพห้องปฎิบัติการทุกเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวัง นับจากการเตรียมความพร้อม การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ไปจนถึงขั้นตอนการขอการรับรองคุณภาพ"
 
Q2E beyond คือ โครงการต่างๆที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้น เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของท่านในแต่ละขั้นตอนให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถบริการแก่คนไข้ได้อย่างคล่องตัวที่สุด แต่ในขณะเดียวกันต้องตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 งาน เพื่อเคียงข้างสู่เป้าหมายแห่งการพิชิตด้านเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการที่คาดหวังดังนี้
 
 
 
Performance Check & Maintenance Program การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาทุกเวลา หรือ PCMP
เป็นระบบงานบริการที่จะสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพเครื่องมือของทางบริษัทฯ ช่วยท่านเตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบงานควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบเครื่องมือ และบำรุงรักษาด้วยผู้ชำนาญการ
 
 
 
Excellent Quality Control  การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในทุกองศา หรือ EQC
เพราะเราตระหนักดีว่าการควบคุมคุณภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และการขอรับรองในทุกๆมาตรฐาน ทางบริษัทฯ จึงทุ่มเทพัฒนางานด้านควบคุมคุณภาพในทุกองศามาโดยตลอด ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมงานที่คอยดูแลในทุกรายละเอียดของงานควบคุมคุณภาพที่คุณต้องการ
 
 
 
Laboratory Instruments Complete Certification การบริการดูแลเครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือซื้อขาดแบบครบวงจร หรือ LiCC
เพื่อการทำงานในห้องปฏิบัติการของท่านที่ราบรื่น และเครื่องมือได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แล้วยังสามารถตรวจสอบกลับด้านเอกสารได้ง่าย ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนางาน LiCC ขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า เครื่องมือในห้องปฎิบัติการทุกชิ้นมีความสำคัญต่อผลการทดสอบของผู้ป่วย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานของห้องปฎิบัติการ เครื่องมือทุกชิ้น จึงควรได้รับดูแลอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือบางชนิดที่อยู่ในระบบทำสัญญา หรือ Contracted Instruments นั้น จะมีระบบดูแลอย่างครบครัน แต่ในขณะที่เครื่องมือแบบซื้อขาด หรือ non Contracted Instruments นั้น อาจไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังจากหมดระยะประกัน ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักในปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้รังสรรค์งานบริการ LiCC ขึ้นมาเพื่อการดูแลเครื่องมือแบบ non Contracted Instruments ให้มีคุณภาพในการใช้งานอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา ส่งผลให้ห้องปฎิบัติการมีผลการตรวจวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐาน
 
 
 
 
Quality Assurance Acquirement Program งานด้านการสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการในทุกมาตรฐาน หรือ QAAP
 งานบริการที่ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานพิเศษเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนในการทำการขอรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น LA (Laboratory Accreditation) หรือ ISO 15189 โดยทางทีมงานจะร่วมสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน หรือแม้แต่การให้ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงตามข้อกำหนด จนกระทั่งห้องปฏิบัติการสามารถเข้าสู่การขอรับรองได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
Deluxe Knowledge Development  การส่งเสริมสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ทุกศักยภาพ หรือ DKD
เพราะศักยภาพของบุคลากรคือ สิ่งสำคัญที่สุดต่อทุกความสำเร็จในทุกมาตรฐาน ที่ห้องปฏิบัติการคาดหวังจะได้รับและทางบริษัทฯ เองนั้นก็ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งกว่ากลไกที่สำคัญ และเป็นแกนหลักที่จะผลักดันให้งานคุณภาพห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นก็คือ “บุคลากร” บุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ คือกำลังสำคัญขององค์กร เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนความรู้ และข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ของบุคลากรทางห้องปฏิบัติการให้ก้าวล้ำนำหน้าเท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อความสำเร็จในทุกๆเป้าหมายที่คาดหวังร่วมกัน
 
ขอเพียงวันนี้คุณเปิดโอกาสให้ Q2E Beyond พันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับทุกเป้าหมายงานคุณภาพ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางงานควบคุมคุณภาพห้องปฎิบัติการของคุณ เรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้เป้าหมายที่คุณคาดหวัง ดำเนินไปด้วยความอุ่นใจ และราบรื่นกว่าที่เคย นี่คือคำสัญญาจากเราที่จะเคียงข้างคุณไปจนกว่าจะพิชิตทุกเป้าหมายมาตรฐานงานคุณภาพให้ได้ตามที่คุณคาดหวังตั้งใจ...แล้วคุณล่ะ พร้อมก้าวไปกับเราแล้วหรือยัง
 
 
Visitors: 100,431